+49 (30) 88493008
Immanuelkirchstr. 20, 10405 Berlin

Christmas with the Deutsch-Armenische Initiative Berlin e.V. (German-Armenian Initiative)

As guest at the Deutsch-Armenische Initiative Berlin e.V. (German-Armenian Initiative)

Christmas *2007*